خدمات پتروپرند خاورمیانه

مشاوره

مشاوره جهت ساخت انواع جایگاه ها توسط مشاورین مجرب

طراحی و ساخت

طراحی و ساخت جایگاه های مدرن و استاندارد توسط مهندسین

تامین و نظارت

تامین فرآورده مورد نیاز و نظارت بر عملکرد جایگاه و پرسنل

خرید و توزیع

خرید فرآورده و توزیع در جایگاه های تحت پوشش

طرح دیسپاچینگ

استفاده از ابزارهای کنترلی پیشرفته در قالب طرح دیسپاچینگ

طرح کهاب

بازگردانی بخارات بنزین به سوخت قابل استفاده

 

فرآیند کار

شرح فرآیند کاری شرکت پتروپرند خاورمیانه

۱. خرید فرآورده

خرید و حمل و نقل فرآورده های نفتی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

۲. حمل و توزیع

حمل توسط نفتکش های استاندارد و توزیع در جایگاه های تحت پوشش

۳. کنترل کیفیت و کمیت

کنترل کیفیت فرآورده های نفتی پس از دریافت و کنترل کمیت در جایگاه

 

 

شرکت های مرتبط با پتروپرند خاورمیانه

شرکت حمل و نقل سراسری _ عدل ترابران توس

_

ارائه دهنده کلیه خدمات حمل و نقل میعانات نفتی به سراسر کشور

  • ناوگان ملکی و تحت پوشش کارآمد فعال در سراسر کشور
  • مجهز به تانکر های حمل مواد نفتی با آخرین استاندارد های روز
  • مجهز به سیستم کنترل از راه دور (GPS) به صورت آنلاین
  • پایانه و تعمیرگاه اختصاصی

خدماتبیمه گذاری

_

صدور انواع بیمه نامه:

  • شخص ثالث
  • بدنه خودرو
  • مسئولیت اجتماعی
  • آتش سوزی

 

مهارت های ما

 

 

پتروپرند خاورمیانه

تامین و توزیع مطلوب با پتروپرند خاورمیانه

۱

طرح دیسپاچینگ

Dispatching scheme

۲

طرح کهاب

Steam Gasoline Recovery

۳

HSE ( بهداشت، ایمنی، محیط زیست)

(Health, Safety, Environment (HSE