جایگاه ۱۰۸ طلاب

  • جایگاه ۱۰۸ طلاب
  • مشهد - بلوار طبرسی - چهارراه کلانتری - روبه روی مجلسی ۴
  • بنزین معمولی