جایگاه ۳۰۳ کریمدادی

 

 

 

جایگاه ۳۰۳ کریم دادی

  • جایگاه ۳۰۳ کریم دادی
  • تایباد - بلوار شهدای نیروی انتظامی - نرسیده به میدان محمد رسول الله(ص)
  • بنزین معمولی
  • نفت گاز